-PRIMO: Мониторинг на принтера и управление-

Това е система за дистанционно наблюдение и телеметрия за печатни системи, разработени за управление на работата на товара в принтери, на организацията на парк и гарантира точното отчитане на отпечатъците и сканиране, направени от всички активни устройства. Тя позволява управлението на ежедневните операции дори и в контекста на няколко компании, контрола на предоставеното ниво на обслужване и произтичащите от това разходи.

 


Innetec S.r.l. маркетингови продукти и услуги за печат в Италия в продължение на няколко години, като постига добри резултати благодарение на усилията за намиране на иновативни решения, които да отговарят на нуждите на своите клиенти. Стратегически интересно е да разшири бизнеса си в чужбина и да избере латвийския и българския пазар. Целта на плана за развитие на износа е популяризирането на решението за контрол и мониторинг на принтера (PRIMO – Monitoring & Controller на принтера), проектирано и разработено на уеб платформа със съпътстващи достъп. Това е система, която вече се използва в няколко корпоративни клиенти в Италия, което позволява оптимална работа и максимално сътрудничество между потребителите, напълно използваема от уеб браузърите. Продуктът може да бъде персонализиран според нуждите на клиента и насочва към цел, състояща се от средни до големи компании. Целта е да се предложи решение на международните пазари благодарение на промоцията на секторите на панаирите и откриването на местни канали за продажба.