Innetec е проектирал и разработил пълен пакет за решения за мониторинг и телеметрия на печатни системи.

Нашите инструменти измерват обеми от печатни и сканирани страници, контролират преките и косвени разходи и докладват на мениджърите за ефективността на инсталацията и ефективността на услугите за поддръжка в реално време.

Това решение се основава на приложението Zabbix и удовлетворява различни нужди:

  • Проверете състоянието на принтерите: готови за печат, неизправности, нисък тонер, необходимост от поддръжка и т.н .;
  • Проста и прозрачна платежна система, с преходна система за разходи;
  • Мониторинг на печатна мрежа от ново и старо поколение;
  • Активно обаждане до бюрото за помощ в случай на аларма;
  • Достъп до по-голямо количество информация относно функционирането и ефективността на принтерите (брой сканирания, брой на факсовете, брой на предните и задните формати и формати);
  • Опростете задачата да контролирате използването на отпечатъци от всяко устройство.